Na maturu bez automobila

Promotovni video spot je deo edukativne kampanje Agencije za bezbednost u saobraćaju, ’’Na maturu bez automobila’’, koju vodi na inicijativu i u saradnji sa politehničkom školom u Kragujevcu. Kampanja je izrasla u aktivnost koja svake godine podseća maturante na važnost bezbednosti u saobraćaju. Za potrebe kampanje je urađen promotivni video spot i kompletna podrška na društvenim mrežama.

GODINA:

2018.