Um na drum

Promotovni video spot je deo edukativne kampanje Agencije za bezbednost u saobraćaju, ’’Um na drum’’, koja za cilj ima informisanje mladih ljudi o saobraćaju, rizicima i načinima za izbegavanje, a pre svega na loš uticaj upotrebe alkohola. Za potrebe kampanje je urađen promotivni video spot i kompletna podrška na društvenim mrežama, kao i aktivacija na festvalima širom Srbije.

GODINA:

2018.